Kort/stramt tungebånd

Min sundhedsplejerske har konstateret at min søn på 11 dage har et kort/stramt tungebånd. Var indlagt på hospitalet i fem dage uden at en eneste har konstateret det. På trods af at jeg gentagende gange sagde at min søn havde problemer med at få ordentlig fat på brystet. Fik en ammebrik og derefter gik det meget bedre. Mit spørgsmål går på jeres erfaringer med stramt/kort tungebånd. Har det været et problem? Er det blevet klippet? Har det hjulpet?
1 reply